Nemak Chongqing

No.9 Chang Mao Road Yuzui Town, Jiangbei District
PRC 401133 Chongqing
China
Email: inquiries@nemak.com & investor@nemak.com
WWW: www.nemak.com
Phone: +86 23 63 466 098
Fax: